Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Bezárás

Regionális adatok

Bezárás
Spirit Nails

Kövesse a Spirit Nailst!

0

Szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A www.spiritnails.eu online kéz- és lábápolási termékek áruházat (a továbbiakban: „Webáruház”) az:

Spirit Partnership GmbH.
székhely: 94469 Deggendorf, Hilzstr. 56.
telephely: H-7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 7.
cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság Cg. HRB 3798
adószám: DE272082623 

a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Üzemeltető" üzemelteti.

1.2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

E-mail: info@spiritnails.eu

Az elektronikus üzeneteket a nap 24 órájában fogadja Társaságunk, melyre 48 órán belül válaszolunk.

1.3. A Webáruházban történő vásárlással a Szolgáltató és a Webáruház szolgáltatásait igénybe vevő (a továbbiakban: „Vevő” vagy „Vásárló”) között a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) rendelkezéseinek megfelelő szerződés jön létre.

1.4. A Vevők, mint a Webáruház felhasználói kötelesek elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit.
Amennyiben vevő a jelen ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy a weboldal használatára nem jogosult, a Webáruházban nem regisztrálhat, megrendelését nem adhatja le, illetve nem vásárolhat. A Vevő a Webáruház használata során hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait az Szolgáltató a jogszabályi előírásoknak és hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának megfelelően kezelje.

1.5. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A változás a Webáruház weblapján történt megjelenés időpontjától hatályos. Azon Vevők, akik nem értenek egyet a szabályok módosulásával, nem jogosultak a továbbiakban vásárlásra. A változtatások a már megkötött szerződéseket (így a visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. 

 

2. A szolgáltatás igénybevétele

2.1. A Vevő, a megrendelését kizárólag a Webáruházban elektronikus úton, interneten keresztül a www.spiritnails.eu webcímen adhatja le.

2.2. A megrendelések leadása előtt a Vevő köteles megadni az alábbi adatokat.

- vevő, vagy a csomag átvevőjének neve,
- vevő, vagy a csomag átvevőjének e-mail címe,
- vevő, vagy a csomag átvevőjének telefonszáma,
- pontos számlázási cím,
- pontos szállítási cím.

Az adatok megadása során lehetősége van a Vevőnek regisztrálni az oldalon, így a következő vásárláskor a korábban megadott adatokkal rendelheti meg a kívánt terméke(ke)t. A megrendelés leadása előtt a vevőnek lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására.

2.3. A megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton, e-mail útján küldi el a Vevők részére, illetve teszi közzé Weboldalán a jelen ÁSZF keretén belül.

2.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos feltételek esetén (bizonyos termékek, nagy rendelési érték, szokásoshoz képesti nagy mennyiség, stb.) a megrendelést csak és kizárólag egyedi írásbeli szerződés megkötése esetén teljesíti, mely esetben a Vevőt tájékoztatja arról, hogy csak személyes megrendelést követően, vagy írásbeli szerződés megkötését követően teljesít, a létrejött szerződés feltételei szerint. Ezen esetekben tehát egyáltalán nem jöhet létre szerződés a Webáruházban.

2.5. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vevő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Az ennek elmulasztásából eredő tévedésekért/károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató és a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan/hiányosan, vagy pontatlanul megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási, vagy egyéb többletköltség és az ezzel felmerült kár a Vevőt terheli.

2.6. A Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a Vevő és a Szolgáltató között, amely jogviszonyra a megrendelés és a visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A Vevő a megrendelés elküldésével a jelen ÁSZF és az adásvételi szerződés feltételeit elfogadja, továbbá tudomásul veszi, hogy a szerződési nyilatkozatának megtétele, megrendelésének elküldése fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató és Vevő között csak és kizárólag a Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozatával jön létre a szerződés, a megrendelés elküldésekor a Szolgáltató által generált automatikus email üzenet nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és Szolgáltató felé történt továbbítását nyugtázza. A Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozata hiányában a felek között nem jön létre szerződés. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a felek mentesülnek az ajánlati kötöttség alól, a Vevő nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni, a Szolgáltató pedig nem köteles teljesíteni. Felek elfogadják, hogy a fentiek szerint létrejövő szerződés - melyre a jelen ÁSZF rendelkezési irányadóak – magyar nyelven jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, Szolgáltató a szerződéseket nem iktatja, azok utóbb nem hozzáférhetőek. A szerződésben, illetőleg az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország joga az irányadó, a szerződés nyelve a magyar.

Fogyasztónak minősülő Vevő vásárlása esetén a Szolgáltató legkésőbb a termékek átadásával, kiszállításával együtt a jogszabály szerinti tartalmú visszaigazolást ad a szerződésről, amelyet teljesíthet a Vevőnek történő elektronikus levél küldésével, vagy a termékekhez küldött számlán történő feltüntetéssel. Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vevő minősül.

 

2.7. A vásárlás menete:

-    Vevő a kiválasztott termékeket a virtuális kosárba helyezi a „Kosárba” gomb megnyomásával. Ezek után a „Kosár megtekintése” gombra klikkelve ellenőrizheti és még módosíthatja a Kosár tartalmát.

-    Ezt követően a Vevőnek a „Vásárlás befejezése” gombra kattintva ki kell választania az áruátvétel és fizetés módját (itt megjelenik a szállítási költség), majd megadni a számlázási és szállítási adatokat. Az ellenőrző oldalra lépés után kell a Venőnek elküldeni a rendelését. Az e-mail cím kitöltése kötelező, mivel a rendelés leadásának tényéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Vevőnek.

-    A Vevő által a megrendelés során vétett adatbeviteli hibák javítására a rendelés leadása előtt van lehetőség. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az ügyfélszolgálat e-mail címén.

2.8. Vásárlás előtt a Vevőnek célszerű a Szolgáltatóval telefonon egyeztetni, hogy a megvásárolni kívánt termékből van-e szabad raktárkészlet, annak ellenére, hogy a készletinformációkat naponta többször is frissíti a Szolgáltató.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. Vevő elfogadja, hogy ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a vételár visszafizetésén felül kártérítésre/kártalanításra, vagy egyéb kompenzációra.

2.9. A Webáruházban feltüntettet árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A bruttó árak tartalmazzák a mindenkor hatályos adójogszabályok szerinti általános forgalmi adó összegét. Azoknál a termékeknél ahol 0,- (nulla) Ft-os ár szerepel, azok az adott időpontban nem kaphatóak. Az ilyen termékek megrendelése nem érvényes, a 0,- Ft-os ár feltüntetés nem minősül ingyenes ajánlatnak. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

2.10. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra (pl. „10”,- Ft-os ár), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen esetekért sem a Webáruház sem a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Szolgáltató az ilyen helyzet felismerését követően tájékoztatja a Vevőt.

2.11. A Szolgáltató a termékek leírását és technikai ismertetőit a gyártók által részére megadott adatok alapján jelenteti meg a Webáruházban, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a termékek tulajdonságait, jellemzőit a gyártók hibásan adták meg.

2.12. A Szolgáltató a ”Elérhetőségek” menüpontban megjelölt elérhetőségeken az általa nyújtott szolgáltatásokról, értékesített termékekről, a Webáruház használatáról szívesen nyújt további tájékoztatást.

2.13. A Vevő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti, vagy magántermészetű információk elvesztéséből, valamint egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

2.14. A Szolgáltató a vásárlás tekintetében létrejövő szerződés megkötéséig bármikor jogosult a szolgáltatásai feltételein változtatni. A Szolgáltató ajánlatain bármikor jogosult változtatni.

 

3. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. Áruátvételi módok:

 -   Kiszállítás szerződött futárszolgálat segítségével történik az ország bármely pontjára https://www.dpd.com/hu

3.2. A Szolgáltató törekszik a szállítás leghamarabb történő teljesítésére. A készleten lévő termék házhozszállítása általában a megrendelés visszaigazolásától számított 3 napon belül történik. A rendelésre szállított termékek esetében a szállítási idő általában a visszaigazolástól számított 7 nap. A Szolgáltató által a Webáruházban feltüntetett kiszállítási határidők tájékoztató jellegűek, a készlettől függően ezen határidők változhatnak, így ezen tájékoztató szállítási határidőkhöz képest bekövetkező változásokért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A szokásos szállítási idő esetleges megnövekedése esetén a Szolgáltató igyekszik tájékoztatni a Vevőt. A kiszállítás napközben történik, munkaidőben 09-17 óráig. A Vevő köteles olyan szállítási címet megadni, ahol ezen időintervallumban elérhető.

3.3. Vevő a termékek vételárát az alábbi módokon egyenlítheti ki:

-    Utánvétes fizetéssel történő rendelés esetén a vételár és a szállítási díj a termék(ek) átvételekor készpénzben fizetendő.

-    On-line fizetési felületen történő bankkártyás fizetéssel. Biztonsági okokból ez esetben a vásárlás végösszege (a termékek bruttó ára és a szállítási költség együtt) nem haladhatja meg a bruttó 200.000,- Ft-ot.

-    Házhozszállítás esetén a fizetés történhet előre átutalással, vagy a megrendelés leadását követően közvetlenül, on-line fizetési felületen bankkártyával. Előre átutalás esetén a vevő a termék(ek) vételárát előre, a szállítást megelőzően köteles a Szolgáltató bankszámlájára átutalni. Házhozszállítás esetén az előre utalandó számla a szállítási költséget is tartalmazza. Az átutaláskor a számla sorszámát minden esetben fel kell tüntetni a közlemény rovatban. A Szolgáltató csak és kizárólag a számlán szereplő vevő számlájáról történő átutalást fogadja el. A vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően gondoskodik a Szolgáltató a csomag elindításáról.

-    Az online fizetési felületen történő bankkártyás fizetés esetén – biztonsági okokból – a vásárlás végösszege (azaz a termékek bruttó ára és a szállítási költség együtt) nem haladhatja meg a bruttó 100.000,- Ft-ot.

3.4. A házhozszállítás díjszabása:

- utánvét esetén: 1.480,- Ft
- előre utalás esetén: 1.480,- Ft

10.000 Ft feletti vásárlás esetén a kiszállítási INGYENES!

Külön csomagolási költség nem kerül a Szolgáltató által felszámításra.

3.5. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő a futárnak nem tudja megfizetni, vagy az áru a Vevőnek felróható okból nem adható át, a Vevő köteles a Szolgáltatónak az áru rendelkezésre állításával (bruttó 5.000,- Ft csomagolási és adminisztrációs költség) és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni. Ez azokra a megrendelésekre is vonatkozik, ahol esetleg a kiszállítás díjtalan lenne. A visszaküldött csomagok visszaszállítási díja a Vevőt terheli. Ilyen esetekben a csomag újraküldésére, kizárólag a termék vételárának és a szállítási díjnak a Szolgáltató részére történő átutalását követően van mód.

3.6. A Vevőnek lehetősége van a rendelés lemondására a szállítási és rendelkezésre állítási költség megtérítése nélkül, amennyiben a lemondás legkésőbb a rendelésének e-mailen történő visszaigazolásakor és adatainak egyeztetésekor megtörténik.

3.7. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a vevőre a termék átvételével egyidejűleg száll át.

3.8. Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni. Mennyiségi hiány vagy sérült csomagolás, termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a Vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában a Webáruház semmilyen mennyiségi reklamációt nem fogad el, ez alól kivétel, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

 

4. Szavatosság, jótállás

4.1. Szolgáltató a termékekre a hatályos jogszabályokban meghatározott szavatosságot és jótállást vállalja. Jótállási kötelezettség és termékszavatosság a Szolgáltatót kizárólag a fogyasztónak minősülő vevővel szemben terheli. Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy vevő minősül.

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint egyéb hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

4.2. Jótállás

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A fogyasztónak minősülő vevő jótállási igényét az eredeti jótállási jegy bemutatásával érvényesítheti. A fogyasztónak minősülő vevőnek lehetősége van arra, hogy a jótállás alapján kijavítási vagy csereigényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett szervizben érvényesítse. A fogyasztónak minősülő vevő közvetlenül a gyártótól (a termék előállítója és forgalmazója) is követelheti a kijavítást vagy a kicserélést. Amennyiben a termék gyártója a jogszabályokban meghatározottnál kedvezőbb szavatosságot és jótállást vállal, úgy ezen kedvezőbb jótállás és szavatosság feltételeiről és tartamáról a Szolgáltató a jótállási jegyen tájékoztatja a vevőt. A termék gyártója által vállalt, jogszabályban meghatározottnál kedvezőbb jótállás és szavatosság esetén az igényét a vevő közvetlenül a gyártó felé köteles érvényesíteni. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Fogyasztónak minősülő vevő részére történő hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az ott meghatározott, 10.000,- Ft eladási ár feletti új fogyasztási cikkekre, azok 10.000,- Ft eladási ár feletti tartozékaira és alkatrészeire (így pl. az akkumulátorra és a kijelzőre) a Szolgáltató jótállásra köteles, a jótállás időtartama 1 év.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében meghatározott fogyasztási cikkek esetében ha a fogyasztónak minősülő vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha a termék hibája a vásárlás után a helytelen telepítésnek, rendeltetésellenes használatnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, nem jogtiszta szoftver használatának, helytelen tárolásnak, elemi kárnak, vagy egyéb külső tényezőknek – mint például szennyeződés, folyadékok, áramingadozások – tulajdonítható okokból keletkezett, az esetben a jótállási igény nem érvényesíthető.

A jótállási jegyen történő bármilyen javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét és a Szolgáltató jótállási kötelezettsége megszűnését vonja maga után.

Jótállási igény érvényesítése esetén a fogyasztónak minősülő vevőt a 4.3. pontban meghatározott jogok illetik meg.

4.3. Kellékszavatosság

Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vevő a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatossági igénye alapján a vevő - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vevő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A fogyasztónak nem minősülő vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni, ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított egy (1) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A fogyasztónak minősülő vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legfeljebb a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni a Szolgáltatóval, ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztónak minősülő vevő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat (6) hónap eltelte után azonban már a fogyasztónak minősülő vevő köteles bizonyítani, hogy a fogyasztónak minősülő vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4.4. Termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő vevő – választása szerint – a 4.3. pont szerinti kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igény keretében azonban a fogyasztónak minősülő vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. A fogyasztónak minősülő vevő termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak minősülő vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

4.5. A fogyasztónak minősülő vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt, illetve kellékszavatossági és jótállási, valamint termékszavatossági és jótállási igényt  egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

5. Elállási jog és gyakorlásának feltételei

5.1. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a Rendelet tartalmazza. A Rendelet értelmében az elállás joga csak és kizárólag a fogyasztónak minősülő Vevőt illeti meg. Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eső célból szerződést kötő természetes személy Vevőnek minősül.

5.2. A Rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; több termék vagy több tételből, darabból álló termék adásvételekor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket vagy az utolsó tételt, darabot átveszi. Fogyasztónak minősülő Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Amennyiben a Szolgáltató a fogyasztónak minősülő Vevőt az őt megillető elállási jog gyakorlási jogának határidejéről és egyéb feltételeiről, különösen az elállási jog gyakorlásának módjáról nem tájékoztatta a 2.7. pont szerinti módon, a fogyasztónak minősülő Vevő 14 napos elállási határideje tizenkét hónappal meghosszabbodik. Termék átvételének időpontja a termék személyes átvételének vagy a futártól történő átvételnek az időpontja.

5.3. A Rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának vásárlása esetében, ha az átadást követően a csomagolást felbontotta.

5.4. Elállás esetén a fogyasztónak minősülő Vevő a sértetlen terméket és a termékhez mellékelt minden kiegészítő terméket (pl. kézikönyv, vezeték, dokumentáció, stb.) a számlával vagy annak másolatával együtt, saját költségén, megfelelő csomagolásban köteles visszaküldeni vagy visszavinni a Szolgáltató címére. Ha a fogyasztónak minősülő Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden részére átadott kiegészítő terméket, Szolgáltató a termék vételárát a hiányzó kiegészítő termékek árával csökkentetten fizeti vissza a Vevőnek.

5.5. A Szolgáltató a Webáruházban kizárólag sérülésmentes, vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a fogyasztónak minősülő Vevő részére megtéríteni. A Szolgáltató követelheti a fogyasztónak minősülő Vevőtől a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, továbbá azon értékcsökkenés és kár megtérítését, melyek a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból erednek.

5.6. A Rendeleten alapuló elállást indokolni nem kell. A Rendelet értelmében az egyértelmű, írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Írásbeli elállásnak kizárólag a telefax, e-mail útján, vagy postai úton igazolhatóan megküldött elállás minősül. A fogyasztónak minősülő Vevő elállási jogát a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező és a Webáruház honlapján közzétett elállási nyilatkozat-minta kitöltésével és megküldésével, vagy az elállási jog gyakorlására vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megküldésével gyakorolhatja.

5.7. A visszaküldött termék Szolgáltató részére történő visszajuttatásának költségei a Vevőt terhelik. A fogyasztónak minősülő vevő a visszaküldendő terméket - jelen ÁSZF 5.4. pontjában részletezett kiegészítő termékekkel együtt - jogosult a Szolgáltató futárával visszaküldeni a Szolgáltató címére. Utánvéttel, illetve egyéb postai szolgáltatás igénybevételével visszaküldött terméket a Szolgáltató nem vesz át, továbbá ha a fogyasztónak minősülő vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Amennyiben a Vevő nem a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát, úgy a Szolgáltató a vételárat nem téríti vissza, azonban - előzetes egyeztetést követően - mód van a termék visszaküldésére a Vevő részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a Vevőt terhelik.

5.8. A fogyasztónak minősülő Vevő által jogszerűen gyakorolt elállás kézhezvételét követően a Szolgáltató írásban haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek az elállási nyilatkozat megérkezését. A Vevő a terméket köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jog gyakorlásának napjától, azaz az elállási nyilatkozat Szolgáltatóval történt közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a fogyasztónak minősülő Vevő által jogszerűen gyakorolt elállástól számított tizennégy (14) napon belül téríti vissza a fogyasztónak minősülő Vevő által megfizetett teljes vételárat és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket azzal, hogy a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételárat és a költségek összegét, ameddig a fogyasztónak minősülő Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta vagy minden kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztónak minősülő Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

5.9. Amennyiben a Vevő a Webáruházban minőségi hibás, sérült, vagy más módon csökkent minőségű terméket vásárol, mely állapotról a Szolgáltató a Vevőt a megrendelés előtt tájékoztatta, úgy ezen hibára, sérülésre vagy csökkent minőségre hivatkozással a Vevő a megrendeléstől nem állhat el, a létrejött szerződést nem jogosult felmondani, tekintettel arra, hogy a megrendelt termék ezen tulajdonságára a Szolgáltató a figyelmét felhívta és annak ismeretében döntött a megrendelésről.

 

6. A felelősség korlátozása, illetőleg kizárása

6.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

6.2. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

- A Webáruházban megjelenített termék kifogyása. A Szolgáltató bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.

- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

- Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése vagy megsemmisülése.

- Bármely szoftver nem megfelelő működése.

- Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

6.3. A Szolgáltató kizárja felelősségét minden közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

6.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a vevőnél esetlegesen felmerülő károkért és elmaradt haszonért, valamint a vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem.

6.5. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a vevő kötelezettsége.

6.6. Vevő teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. A Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

7. Hatály és módosítás

7.1. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosítást követően bármely szolgáltatás igénybevételével a felhasználó elfogadja a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

 

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok, vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal, kivéve, amennyiben ehhez a vevő hozzájárult.

8.2. A Szolgáltató jogosult a Vevők részére hírlevelet, vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

8.3. A Vevő a 8.1. pont, illetve a 8.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

8.4. A Szolgáltatás tájékoztatja a Vevőket, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

8.5. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a Szolgáltató e-mail címére: info@spiritnails.eu, valamint a 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 7. szám alatti telephelyén. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) eljárását is kezdeményezheti.

 

Kaposvár, 2016. március 17.

Spirit Partnership GmbH

 

 

 1. számú melléklet

 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

  

Szolgáltató neve és székhelye: Spirit Partnership GmbH. - 94469 Deggendorf, Hilzstr. 56.

Telephelye és levelezési címe (Magyarország): H-7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 7.

E-mail: info@spiritnails.eu


Utánvéttel, illetve egyéb postai szolgáltatás igénybevételével visszaküldött terméket a Szolgáltató nem vesz át.

Kérjük, az árut gondosan csomagolja be, ne csak a saját dobozában adja föl.

Alulírott ……………………… kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott határidőn belül gyakorlom az elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

A termék megnevezése: ………………………………………………………………………………………………….. 

A termék vételára: ……………………………………………………………………………………………………………

A szerződéskötés időpontja: ……………………………………………………………………………………………. 

A termék(ek) átvételének időpontja: ………………………………………………………………………………. 

A fogyasztó(k) neve: ……………………………………………………………………………………………………….. 

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bankszámlaszám, ahová a vételár visszautalását kéri: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kijelentem, hogy az elállási jogom gyakorlásának következményeivel, valamint az elállási jogom gyakorlásához kapcsolódó kötelezettségeimmel tisztában vagyok, azokat megfelelő határidőben teljesítem.

Kelt: …………………….…, 201… ……… …

 

 

A fogyasztó aláírása: ………………………………

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
A böngészés folytatásával Ön beleegyezik a sütik használatába. Bővebb információ

Bezár