Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Bezárás

Regionális adatok

Bezárás
Spirit Nails

Kövesse a Spirit Nailst!

0

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

Jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy a Spirit Partnership GmbH. (székhely: 94469 Deggendorf, Hilzstr. 56., cégjegyzékszám: HRB 3798, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, adószám: DE272082623 a továbbiakban: „Társaság”) a www.spirtinails.eu honlap (továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője, tájékoztatást nyújtson a látogató (továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatai kezelésével és azok védelme érdekében megtett intézkedésekről, valamint az ezzel kapcsolatos jogairól és azok érvényesítésének lehetőségeiről.
Továbbá a tevékenységünkre irányadó jogszabályok által előírt ügyfélnyilvántartásokat vezessünk, az ügyfeleink részére vállalt szolgáltatásokat (online vásárlás) teljesíthessük, illetve – ügyfeleink külön, erre vonatkozó hozzájárulása esetén – további szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokat nyújthassunk a számukra.


1. Adatkezelési alapelvek 

A Társaság jelen adatvédelmi szabályzatának kialakításakor, valamint működése során, az Infotv. alábbi adatkezelési alapelveit szem előtt tartva jár el. 

1.1. A személyes adatok kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

1.2. Kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, vagy az adatokat megadó személy törlési igényének benyújtásáig. 

1.3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi ezen minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek ezen helyreállításhoz szükségesek. 

1.4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2. A kezelt személyes adatok köre 

2.1. A felhasználó döntése alapján megadható adatok: olyan adatkezelésbe tartozó adatok, mely adatokat a felhasználó döntése alapján kezeli a Társaság. 

2.2. A Weboldal látogatása során a Társaság a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a következő látogatói adatokat: a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe, az előzőleg látogatott oldal címe, a felhasználó böngészőjének típusa. 

2.3. A regisztráció és az online vásárlás folyamata során rögzítésre kerülő adatok: felhasználói név, jelszó, jelszó-emlékeztető, e-mail cím, név, ország, számlázási és szállítási cím, telefonszám, hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás, regisztráció időpontja, belépések száma, utolsó belépés időpontja, a belépés IP címe, a felhasználó által a weboldalon igénybe vett szolgáltatások és azok adatai valamint paraméterei.

2.4. Az online áruház rendszerének működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek a felhasználó által használt számítógép azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, valamint amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok során automatikus eredményként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata, vagy hozzájárulása nélkül belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózásra kerül. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

2.5. A testre szabott kiszolgálás és az online vásárlás megfelelő működése érdekében a Társaság, a felhasználó által internetezésre használt eszközén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (magyarul süti) helyez el. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek, melyek többek között információt gyűjtenek a weboldal böngészéséről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek az online bevásárlókosár használatakor, valamint megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A sütik engedélyezése, korlátozása és tiltása:
A napjainkban internetezésre használt eszközök böngészőjében beállítható, hogy a felhasználó elfogadja-e a sütiket, vagy sem. Szintén a böngészőben lévő beállításokkal lehet testre szabni azt is, hogy a felhasználó kér-e értesítés, ha a honlap sütit kíván elhelyezni a böngészőjében valamint, hogy az eltérő típusú sütik meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor. Fontos tudni, hogy számos honlap szolgáltatásai kifejezetten a sütik elfogadásától függnek, így a sütik esetleges letiltásával a felhasználó számára, akár el is lehetetlenítheti a honlap egyes szolgáltatásainak használatát.

Az Ön böngészőjének süti beállításairól az alábbi linken tájékozódhat:
  Firefox - Google Chrome - Internet Explorer - Opera


2.6.
Általunk használt sütik:
A spiritnails.eu oldalon alkalmazott sütik nem gyűjtenek a felhasználó beazonosításához szükséges adatokat. Ezen sütiket többek között az alábbi célokra használjuk fel:
- Weboldalunk felhasználói élményének javítása céljából.
- A felhasználóink weboldal kezelésének elemzésére (Web analitika).
- Hirdetéseink teljesítményének mérésére.
- Termékeink és ajánlataink iránti kereslet felmérésére.
- Remarketing listák építésére.

A harmadik féltől származó sütikhez tartozó adatvédelmi irányelveket a szolgáltatók weboldalán olvashatja el.
Google: http://www.google.com/policies/technologies/types/?vid=1-635754930258711423-%205005861148334217388
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

2.7. Hozzájárulás
A sütikkel kapcsolatos figyelmeztető szövegünk elfogadásával Ön tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a honlapunkon tett látogatások során egy vagy több sütit küldünk számítógépére, amely(ek) révén böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen felül a www.spiritnails.eu weboldal a fent leírt elemzési és fejlesztési célból adatokat gyűjtsön.

2.8. A Társaság az általa kezelt elektronikus e-mail címek elsősorban a kapcsolattartást szolgálják. A Társaság által nyújtott szolgáltatások, vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a Társaság a változásokra vonatkozó tájékoztatást e-mail útján küldi meg. A Társaság levélcímeket csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel reklám e-mail küldésére: a Társaság bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon.

 

3. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

3.1. Az adatkezelésre a www.spiritnails.eu Weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

3.2. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

3.3. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Társaság a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, ha a felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

3.4. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd: 2.3. pont) statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése és a felhasználók jogainak védelme céljából történik.

3.5. A Társaság a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, ill. használhatja fel. A személyes adatok harmadik fél számára történő kiadása kizárólag, a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

3.6. A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel azaz a Felhasználó. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

4. Az adatkezelés időtartama

4.1. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennáll, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról le nem iratkozik, kivéve amennyiben az adatok további kezelését, vagy megőrzését jogszabály elő nem írja. A törlés időpontja a Felhasználó leiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap, kivéve amennyiben jogszabály a személyes adatok kezelésére, vagy megőrzésére hosszabb időt nem ír elő, mely utóbbi esetben a törlés időpontja a jogszabály által megkívánt időtartamot követő nap.

4.2. A rendszer működése során technikailag automatikusan rögzítésre kerülő adatok, a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra.  A rögzített adatok Felhasználó általi törlésére, valamint Társaság általi törlésére az Általános Szerződési Feltételekben rögzített módon kerülhet sor.

 

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

5.1. Az adatokat a Társaság, illetve annak belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

5.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (rendszerüzemeltető, futárszolgálat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

5.3. A Társaság bizonyos esetekben (hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, a Társaság igényérvényesítése, stb.) esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

5.4. A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag a jogszabályban kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

5.5. A Társaság az elektronikus számla kibocsátása érdekében a Felhasználó által megadott adatokat továbbítja a kiszállítást végző Logisztikai partner részére. Az adattovábbítás célja, hogy a Felhasználó részére elektronikus számlát állítson ki, melyet a Társaság elektronikus úton küld el a megadott email címre.

6. A Felhasználó jogai és jogorvoslati lehetőségei, igényérvényesítése

6.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja, vagy törölheti azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

6.2. A Felhasználó kérésére a Társaság tájékoztatást ad az Felhasználóra vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg adatait. A Társaság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

6.3. A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Székhely: Spirit Partnership GmbH. - 94469 Deggendorf, Hilzstr. 56.
Telephely és levelezési cím (Magyarország): H-7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 7.
Ügyfélszolgálat: info@spirtinails.eu

6.4. A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

6.5. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

7. E-mail címek felhasználása

7.1. A Társaság az általa kezelt elektronikus levélcímeket az alábbi esetekben és céllal használja fel:
- tájékoztató, vagy reklám e-mail küldésére,
- a Felhasználó azonosítása, a megrendelések teljesítése,
- szolgáltatások igénybe vétele során kapcsolattartásra

7.2. A Társaság által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Társaság egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Társaság bizonyos esetekben, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

7.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést, vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Társaság csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásokhoz mérten és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

8. További rendelkezések

8.1. Társaság rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2. Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy rögzített adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását.

8.3. Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

 

Kaposvár, 2016. március 17.

Spirit Partnership GmbH


Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-105119/2016.

Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
A böngészés folytatásával Ön beleegyezik a sütik használatába. Bővebb információ

Bezár